Vi stärker våran kompetens inom energiområdet där våran Martin Jansson på Morakontoret nu blivit certifierad energiexpert. Grattis Martin!