Klaus Rachbauer är ny platschef på vårat Falukontor. Klaus är en rutinerad VVS- och energikonsult med gedigen kunskap.