Vi välkomnar Simon Johansson till Falukontoret där han kommer att arbeta som VVS-konsult.