Vårat projekt på Kulturtorget i Märsta med 51 lägenheter är nu inflyttat och färdigställt.

Ståhlkloo är med och utvecklar kvarteret Bollen i Råsunda med 240 nya lägenheter.

Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbyggnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB
Falukontoret
Nybrogatan 23, 791 72 Falun
Tel: 010-13 00 600

Organisationsnummer:
556160-2722

Telefonväxel 010-13 00 600 är öppen 08:00-11:30 och 12:30-16:00


Namn: Torbjörn Pettersson
Telefon: 010-13 00 610
Mobil: 070-208 61 23
E-post: torbjorn.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Marie Pettersson
Telefon:  010-13 00 620
Mobil: 073-184 45 44
E-post: marie.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Johan Funesten
Telefon: 010-13 00 611
Mobil: 070-253 77 70
E-post: johan.funesten@stahlkloo.se


Namn: Göran Svärdström
Telefon: 010-13 00 614
Mobil: 070-365 43 51
E-post: goran.svardstrom@stahlkloo.se


Namn: Simon Johansson
Telefon: 010-13 00 613
E-post: simon.johansson@stahlkloo.se


Namn: Mikael Andersson
Telefon: 010-13 00 623
E-post: mikael.andersson@stahlkloo.se


Namn: Börje Gustafsson
Telefon: 010-13 00 614
Mobil: 070-336 84 00
E-post: borje.gustafsson@stahlkloo.se


Namn: Klaus Rachbauer
Telefon: 010-13 00 624
Mobil: 072-511 48 47
E-post: klaus.rachbauer@stahlkloo.se


Namn: Susanne Karlsson Falk
Telefon: 010-13 00 626
E-post: susanne.karlssonfalk@stahlkloo.se


Namn: Kenneth Persson
Telefon: 010-13 00 627
Mobil: 070-659 45 44
E-post: kenneth.persson@stahlkloo.se


Namn: Julia Pettersson
Telefon: 010-13 00 628
Mobil: 073-184 09 48
E-post: julia.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Alexandra Pettersson
E-post: alexandra.pettersson@stahlkloo.se