Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbygnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB
Falukontoret
Nybrogatan 23, 791 72 Falun
Tel: 010-13 00 600

Organisationsnummer:
556160-2722

Telefonväxel 010-13 00 600 är öppen 08-12 och 13-16.


Namn: Torbjörn Pettersson
Telefon: 010-13 00 610
Mobil: 070-2086123
E-post: torbjorn.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Marie Pettersson
Telefon:  010-13 00 620
Mobil: 0731-84 45 44
E-post: marie.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Johan Funesten
Telefon: 010-13 00 611
Mobil: 070-253 77 70
E-post: johan.funesten@stahlkloo.se


Namn: Göran Svärdström
Telefon: 010-13 00 622
Mobil: 070-365 43 51
E-post: goran.svardstrom@stahlkloo.se


Namn:Simon Johansson
Telefon:  010-13 00 613
E-post: simon.johansson@stahlkloo.se


Namn: Mikael Andersson
Telefon:  010-13 00 623
Mobil: 073-763 83 68
E-post: mikael.andersson@stahlkloo.se


Namn: Börje Gustafsson
Telefon: 010-13 00 614
Mobil: 070-336 84 00
E-post: borje.gustafsson@stahlkloo.se


Namn: Klaus Rachbauer
Telefon:  010-13 00 624
Mobil: 070-511 48 47
E-post: klaus.rachbauer@stahlkloo.se


Namn:Lars Göran Westlund
Telefon:  010-13 00 614
Mobil: 076-770 43 10,
E-post: l-g.westlund@stahlkloo.se


Namn:Susanne Karlsson Falk
Telefon:  010-13 00 626
E-post: susanne.karlssonfalk@stahlkloo.se


Namn:Kenneth Persson
Telefon:  010-13 00 627
E-post: kenneth.persson@stahlkloo.se


Namn: Julia Pettersson
Telefon: 010-13 00 628
Mobil: 0731-84 09 48
E-post: julia.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Martin Jansson
Telefon: 010-13 00 693
E-post: martin.jansson@stahlkloo.se