Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbygnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB
Falukontoret
Nybrogatan 23, 791 72 Falun
Tel: 010-13 00 600

Organisationsnummer:
556160-2722

Telefonväxel 010-13 00 600 är öppen 08-12 och 13-16.


Namn: Torbjörn Pettersson
Telefon: 010-13 00 610
Mobil: 070-2086123
E-post: torbjorn.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Marie Pettersson
Telefon:  010-13 00 620
Mobil: 0731-84 45 44
E-post: marie.pettersson@stahlkloo.se


Namn: Johan Funesten
Telefon: 010-13 00 611
Mobil: 070-253 77 70
E-post: johan.funesten@stahlkloo.se


Namn: Henrik Ros
Telefon: 010-13 00 619
Mobil: 073-184 75 79
E-post: henrik.ros@stahlkloo.se


Namn: Joel Arnberg
Telefon: 010-13 00 612
Mobil: 070-534 16 06
E-post: joel.arnberg@stahlkloo.se


Namn: Kenneth Björ
Telefon:  010-13 00 622
E-post: kenneth.bjor@stahlkloo.se


Namn: Mikael Andersson
Telefon:  010-13 00 623
Mobil: 073-763 83 68
E-post: mikael.andersson@stahlkloo.se


Namn: Börje Gustafsson
Telefon: 010-13 00 614
Mobil: 070-336 84 00
E-post: borje.gustafsson@stahlkloo.se


Namn: Klaus Rachbauer
Telefon:  010-13 00 624
Mobil: 070-511 48 47
E-post: klaus.rachbauer@stahlkloo.se


Namn: Wolfgang Rachbauer
Telefon:  010-13 00 625
Mobil: 072-511 37 71
E-post: wolfgang.rachbauer@stahlkloo.se


Namn:Susanne Karlsson Falk
Telefon:  010-13 00 626
E-post: susanne.karlssonfalk@stahlkloo.se


Namn:Kenneth Persson
Telefon:  010-13 00 627
E-post: kenneth.persson@stahlkloo.se


Namn: Julia Pettersson
Telefon: 010-13 00 628
Mobil: 0731-84 09 48
E-post: julia.pettersson@stahlkloo.se